Personuppgiftshantering

Dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR, som står för General Data Protection Regulation, är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Här kommer information om hur vi hanterar personuppgifter på Värkstadens olika plattformar.

Webbshoppen

I webbshoppen registreras inga andra uppgifter än de som behövs för leverans av beställd vara samt för att vid behov kunna kontakta kunden (order med namn, adress, telefon och e-postadress).

Denna information tillhör respektive order och samlas inte i något kundregister såvida kunden inte skapar ett användarkonto.

Användarkonton som varit inaktiva under ett år raderas. Om användarkontot önskas borttaget tidigare kontakta Catarina Kylberg (catarinakylberg@gmail.com).

Övrig information

  • Inga personnummer registreras.
  • Inga uppgifter inhämtas från externa källor.
  • Inga uppgifter lämnas ut eller säljs vidare till bolag eller tjänster.

Rättigheter

Du har rätt

  • att få reda på vilka uppgifter som lagras
  • att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga
  • att få dina uppgifter raderade på begäran

Ansvarig för webbshoppen

Catarina Kylberg
E-post: catarinakylberg@gmail.com
Tel: 0702-50 54 61